PROBLEMET

Tekstilindustrien står for opp til 10 % av verdensklimagassslipp.

I Norge kaster vi 60 % av mengden tekstil som årlig blir kjøpt – i SØPLA. Vi kaster bort verdifulle ressurser, og vi forurenser luft, jord og hav. Denne ressursen burde gjenbrukes, og resirkuleres og holdes i kretsløp.

LØSNINGEN

Redusert forbruk totalt, økt gjenbruk, og reparasjon

Løsningen for tekstilbransjen er en helhet av redusert forbruk totalt, økt gjenbruk, reparasjon og til sist resirkulering av tekstiler tilbake til kretsløpet. Norwegian Re:Textile jobber med å ta tak i og løse noen av brikkene i puslespillet. Dette knyttes til innsamling av tekstiler og etablering av sorteringsløsninger som gjør at mer skal ombrukes og resirkuleres. Vi skal bidra til å lukke sirkelen innen tekstilbransjen.

HVORDAN GJØR VI DET

Vi er klare til å ta imot alle tekstiler

Fra oktober 2024 tar vi imot tekstiler på vårt pilotanlegg på Krøderen. Her sorterer vi manuelt ut tekstiler til ombruk, mens resten går til semi-automatisk sortering etter fibertype. Vi tar imot alle rene og tørre tekstiler. De sorterte tekstilene selges til aktører for gjenbruk og resirkulering i Norge og Europa. En liten del som ikke egner seg for ombruk eller resirkulering sendes til forbrenning. Etter hvert som mengden tekstiler øker, vil vi utvide kapasiteten på Krøderen og bygge flere anlegg i Norge.

Sorteringsdepositum

Alle som leverer tekstiler til oss betaler et depositum for at vi sorterer. De får betalt tilbake basert på hvor godt det er sortert, og hvilken kvalitet tekstilene har. Jo bedre kvalitet inn, jo mer betalt får kunden.

Åpenhet er avgjørende for at et slikt system skal fungere, og kunden vil få full tilgang til våre kostnader knyttet til sortering, og våre salgspriser nedstrøms.

Innsamlingsløsning

Fra 01.01.2025 må alle kommuner ha en løsning for å håndtere tekstiler som nå havner i restavfallet.

Folk har travle liv og foretrekker enkle, lett tilgjengelige systemer for avfallssortering. Kommunene bør tilby en løsning der alle tekstiler som ikke avhendes på annen måte (Finn.no, Tise, arv, innsamlere mm), kan leveres rene og tørre til renovasjonsselskapet. Innsamlingssystemet bør være en kombinasjon av bringeordning (miljøstasjon/returpunkt) og henteordning (hjemme, som glass og metall). Erfaringen viser at jo nærmere løsningen er hjemmet, jo mer vil folk sortere.

TIDSLINJE

Hva vi har gjort og skal gjøre

2021

Innledende research knyttet til resirk, prtnerskap i verdikjeden. Rigging for funksjonelle innsamlingsløsninger.

2022

Forbereder piloter for innsamling av tekstiler fra husholding. De første strategisk investorene kommer ombord. Fortsetter innsiktsarbeidet.

2023

Innsamlingspiloter for effektiv innsamling av avfallstekstiler fra forbrukere gjennomføres i samarbeid med Samfunnsbedriftene, Fremtiden i Våre Hender, NF&TA og Fretex. Vi utvikler en plan for et system for sortering av avfallstekstiler.

2024

Åpner første anlegget for helhetlig sortering av ombruk og resirkulering i Norge.

2025-2028

Etablere 7-9 anlegg over hele Norge.

BLI MED PÅ LAGET

Vi trenger solide partnere på laget

Vi trenger solide partnere for sammen å klare å etablere en sirkulære verdikjede for tekstiler.

Ta kontakt med oss for en uformell prat, om hvordan vi kan skape i lag.

Aktuelt

Følg med på relevante nyheter og omtale av Norwegian Re:Textile.

KONTAKT

Vil du vite mer om oss?

Ta kontakt med daglig leder Knut Skinnes eller ta turen innom Sundvollhovet 60, 3535 Krøderen