PROBLEMET

Tekstilindustrien står for opp til 10 % av verdensklimagassslipp.

I Norge kaster vi 60 % av mengden tekstil som årlig blir kjøpt – i SØPLA. Vi kaster bort verdifulle ressurser, og vi forurenser luft, jord og hav. Denne ressursen burde gjenbrukes, og resirkuleres og holdes i kretsløp.

LØSNINGEN

Redusert forbruk totalt, økt gjenbruk, og reparasjon

Løsningen for tekstilbransjen er en helhet av redusert forbruk totalt, økt gjenbruk, og reparasjon og til sist sortering og resirkulering av tekstiler tilbake til kretsløp. Norwegian re:textile jobber med å ta tak i, og løse et par av brikkene i puslespillet. Dette knyttet til innsamling av tekstiler, og etablere sorteringsløsninger som muliggjør resirkulering. Vi skal bidra til å lukke sirkelen innen tekstilbransjen

TIDSLINJE

Hva vi har gjort og skal gjøre

2021

Innledende research knyttet til resirk, prtnerskap i verdikjeden. Rigging for funksjonelle innsamlingsløsninger.

2022

Forbereder piloter for innsamling av tekstiler fra husholding. De første strategisk investorene kommer ombord. Fortsetter innsiktsarbeidet.

2023

Innsamlingspiloter for effektiv innsamling av avfallstekstiler fra forbrukere gjennomføres i samarbeid med Samfunnsbedriftene, Fremtiden i Våre Hender, NF&TA og Fretex. Vi utvikler en plan for et system for sortering av avfallstekstiler

2024

Vi etablerer de tre første sorteringsanleggene og videreutvikler fremtidens system for tekstilavfall.

BLI MED PÅ LAGET

Vi trenger solide partnere på laget

Vi trenger solide partnere for sammen å klare å etablere en sirkulære verdikjede for tekstiler.

Ta kontakt med oss for en uformell prat, om hvordan vi kan skape i lag.

Aktuelt

Følg med på relevante nyheter og omtale av Norwegian Re:Textile.

KONTAKT

Vil du vite mer om oss?

Ta kontakt med daglig leder Knut Skinnes